Mosk Solutions

Car Care Soft

 
http://carcaresoft.com

Категория: Софтуер, Автомобили

Език: Български

Използвани технолоии: PHP, MySQL, JavaSript, CSS, HTML

November, 22 2009

други проекти

 

Car Care Soft

Car Care Soft

CarCareSoft.com е уникален за Интернет пространството софтуер.

Сайтът предоставя възможност на потребителите да систематизират инфорацията за личните си автомобили. Решава проблема с безбройните бележки от сервизи и майстори, захвърлени някаде, за това кога трябва да бъде извършена следващата инспекция на автомобила.

Сайтът систематизира цялата информация за извършени ремонти дейности и направени разходи по автомобила и Ви напомня чрез E-mail( ако потребителят пожелае това ) и/или съобщения в сайта за наближаващи дати за инспекция на автомобила.

Car Care Soft Car Care Soft Car Care Soft

посети сайтът